O nás


Ako spoločnosť FOLLOW s.r.o. sa prioritne zaoberáme kompletnou realizáciou dátových telekomunikačných sietí – od návrhu až po realizáciu a následnú údržbu a zároveň inštaláciou a commissionigom  telekomunikačných technológií. Nesnažíme sa o jednorázovú akciu ale o dlhodobú spoluprácu a preto pri každej realizácii vyvíjame maximálne úsilie k  dodržiavaniu vysokej kvality uskutočnených prác s dôrazom na plnenie požiadaviek a termínov zákazníka.  V prípade dodávky telekomunikačných technológií sme pripravení ponúknuť návrh technológie alebo dodávku podľa špecifikácie zákazníka.

Hlavné činnosti v oblasti telekomunikačných riešení

 • Implementácia a servis telekomunikačných technológií
 • Návrh a výstavba štrukturovaných sietí LAN
 • Budovanie káblových rozvodov pre metalické a optické siete
 • Inštalácia mikrovlnných spojov NEC, Ericsson a iných

FOLLOW || Keď spokojní klienti nás radi nasledujú.

Služby


Dátové siete

Odvetvie dátových sietí u nás zahŕňa návrh, realizáciu a validáciu metalických štruktúrovaných kabeláži a optických sietí. Vďaka odborne školenému personálu realizujeme  certifikačné merania  sietí podľa požiadavky investora, spájanie a zváranie optických vlákien.

Výpočtová technika

V rámci distribúcie výpočtovej techniky zabezpečíme komplexnú dodávku na základe požiadavky. Zaobstaráme vám aj všetky typy komponentov kancelárskej techniky, spotrebného materiálu a interaktívnej techniky pre školy a firmy. Samozrejmosťou u nás je dovoz priamo k vám, zapojenie, inštalácia a následné zaškolenie vašich zamestnancov na obsluhu dodaných technológií. Pre klientov ktorí vyžadujú pravidelný servis zabezpečíme servisný zásah s náhradným dielom podľa vopred dohodnutých termínov podľa zmluvy SLA.

Inžinierska činnosť

Pre našich zákazníkov ponúkame službu inžiniering pri príprave a uskutočňovaní stavieb a pri zastupovaní v konaní so štátnymi a samosprávnymi orgánmi. Zabezpečíme vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská. Zastúpime vás pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, z ktorých následne spracujeme potrebné podklady pre povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie.

Elektroinštalácie

Služby v oblasti elektroinštalácií vykonávame v súlade s najnovšími platnými normami STN a vysoká kvalita služieb, či profesionálny prístup sú pre nás samozrejmosťou. Poskytneme vám komplexné služby nielen v oblasti silnoprúdových elektroinštalácií ale aj  inteligentné elektroinštalácie, smart metering s diaľkovým odpočtom, kamerové systémy a inštaláciu satelitnej techniky.

Softwarové aplikácie

Naša ponuka softvérových aplikácií zahŕňa riešenia pre správu skladového hospodárstva a fakturácie, riadenie skladovo výrobného procesu a ďalšie riešenia vytvorené na mieru podľa špecifických požiadaviek našich zákazníkov. Pomocou architektúry Client/Server prepojenou s databázou MySQL, zabezpečíme vhodné riešenie pre realizáciu aj Vášho informačného systému.

Ostatné služby

V prípade potreby inštalačných prác vo výške alebo nad voľnou hĺbkou realizujeme tieto práce pomocou lanovej techniky, či už sa jedná o inštalačné alebo deinštalačné práce. Iné špecifické  práce realizujeme na základe požiadavky zákazníka.

Dátové siete

 • Inštalácie optických prenosových sietí IP, SDH a DWDM, vrátane dodávky technológie testovania a servisu.
 • Testovanie technológie a uvádzanie zariadení do prevádzky (commissioning).
 • Inštalácie a konfigurácie aktívnych sieťových prvkov.
 • Správa a dohľad nad sieťovou infraštruktúrou na základe servisnej zmluvy.
 • Návrh a projektová dokumentácia.
 • Výstavba a servis mikrovlnných rádiových sietí.
 • Výstavba metalických dátových sietí LAN Cat.5,6,6A.

Výpočtová technika

 • Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky.
 • Dodávka spotrebných materiálov.
 • Inštalácie na mieste u zákazníka.
 • Inštalácie a konfigurácie interaktívnych zariadení.
 • Reinštalácie OS.
 • Zálohovanie.
 • Pravidelné a plánované servisné práce na základe servisnej zmluvy.
 • Doprava tovaru na miesto určenia.

Inžinierska činnosť

 • Akvizičná činnosť.
 • Stavebné povolenia.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie.

Elektroinštalácie

 • Realizácia elektroinštalácií v obytných a priemyselných budovách.
 • Inštalácia bleskozvodov.
 • Revízie elektrických zariadení.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie.

Softwarové aplikácie

 • Skladové hospodárstvo a fakturácia, Client/Server s databázou MySQL.
 • Riadenie skladovo výrobného procesu, Client/Server s databázou MySQL.
 • Vývoj špecializovaného softwaru podľa požiadavky zákazníka.

Ostatné činnosti

 • Montáž ocelových konštrukcií pre nosiče antén.
 • Výškové práce.
 • Zabezpečenie zemných a stavebných prác.
 • Zabezpečenie nájomných resp. kúpných zmlúv.

Referencie


 • Inštalácia technológie smart metering pre vzdialenú správu a meranie spotreby elektrickej energie

  Technológia:  Sagemcom
  Odberateľ: Spoločnosť ORANGE Slovensko a.s. ako subdodávateľ pre TELEDAT komunikačné systémy s.r.o. Inštalácia kompletnej technológie pre vzdialenú správu a meranie spotreby elektrickej energie.
  Rozsah: cca 700 inštalačných miest

 • Inštalácie telekomunikačných zariadení IP/MPLS

  Technológia:  Tellabs IP/MPLS
  Odberateľ: ORANGE Slovensko a.s. ako subdodávateľ pre IC TEC s.r.o.
  Inštalácia telekomunikačných technológií IP, MPLS.
  Inštalácia, deinštalácia, commisioning, akceptačné merania, implementácia do NMS.
  Rozsah: 300 inštalacií

 • Inštalácie telekomunikačných zariadení SDH

  Technológia:  Alcatel Lucent
  Odberateľ: ORANGE Slovensko a.s. ako subdodávateľ pre IC TEC s.r.o. IKT Services s.r.o.
  Inštalácia telekomunikačných technológií SDH, DWDM.
  Inštalácia, deinštalácia, commisioning, akceptačné merania.
  Rozsah: 20 inštalacií

 • Výstavba radioreléových spojov PDH, SDH

  Technológia:  Ericsson, NEC iPassolink, V4, NEO
  Odberateľ: ORANGE Slovensko a.s. ako subdodávateľ pre TELEDAT komunikačné systémy s.r.o. IC TEC s.r.o.
  Inštalácia, deinštalácia.
  Certifikát: NEC iPassolink
  Rozsah: 300 inštalacií

 • Inštalácie kabelážnych systémov ethernet

  Technológia:  SOLARIX, KELINE,R&M.
  Odberateľ: Inštalácie kabelážnych systémov Cat 5e, Cat6.
  Realizácie od 10 do 1000 prípojných miest.
  Cerifikačné merania podľa požiadavky.

Galéria


Partneri


Kontakt


FOLLOW s.r.o.
Rudohorská 33
Banská Bystrica 974 11
 •   www.follow.sk
 •   info(@)follow.sk
 • IČO: 44 634 480
 • DIČ: 2022 785 281
 • IČ DPH: SK 2022 785 281

  [recaptcha]